پیوندهای مفید


مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و یکمین کنگره بازآموزی رادیولوژی از تاریخ 26 بهمن 95 لغایت 29 بهمن 95 در خیابان ساحلی غربی ، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار گردید

سمینار دو روزه تصویربرداری سر و گردن در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت ماه 96 در مجتمع ولایت سالن رازی برگزار گردید

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت