طرح های پژوهشی در حال اجرا
   
ردیف عنوان طرح مجری طرح
1کابرد اطلاعات حاصل از اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی در تعیین حدود تومور جهت طراحی تومور درمان رادیوتراپی

بنفشه زینلی رفسنجانی

2بررسی رابطه بین کبد چرب غیر الکی با میزان چربی داخل شکمی (به روش DXA) در بیماران بزرگسالان چاق مراجعه کننده به بیمارستان مادر و کودک جهت انجام عمل اسلیو در سال 1394

کارملا کمالی

3بررسی ارزش تشخیصی یافته های داپلر سونوگرافی در اسیب هیپوکسی ایسمیک نوزادان در مقایسه با کلینیک و آم آر ای مغز در نوزادان بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1394

پریسا پیشداد

4

اندازه گیری دز پرتویی پای پزشکان و رسم نقشه دز پرتویی در ناحیه بالای تخت در آزمون آنژیوگرافی کبد و دبل لومن و تری پل لومن 

مهدی سعیدی مقدم

5

بررسی دقت گزارش تشخیصی ماموگرافی به روش غربالگری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1393

رضوان روانفر حقیقی

6

سنجش دقت سکانس Chemical Shift در مقایسه با سکانس Gradient Recalled Echo جهت تعیین میزان آهن کبد در بیماران تالاسمی، شیراز ، بیمارستان فقیهی، 1395 

مهرزاد لطفی

7

ارتباط حجم پیاز بویایی با امتیاز آسیب مغز در ام آر آی بیماران اختلال بویایی پس از حادثه

سپیده سفیدبخت

8

بررسی امکان ایجاد اثرات قطعی پرتو در پوست پای پزشکان رادیولوژی مداخله

علیرضا راسخی

9

بررسی ارتباط میان سایز طحال و علل متفاوت سیروز کبدی در بیماران مبتلا به این بیماری که در 6 ماهه دوم سال 1394 در بیمارستان نمازی شیراز تحت پیوند کبد قرار گرفته اند

فریبا زارعی

10

بررسی فراوانی اسکلروز مزیال تمپورال در بیماران مبتلا به سردرد میگرن بر اساس یافته های ام آر آی مغز

رضا جلی

11

بررسی نحوه برخورد رادیولوژیست ها با ندول های ریوی و میزان تطبیق آن با دستورالعمل فلشنر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1393-94

سپیده سفیدبخت

12بررسی دز پرتویی بیمار و پزشک حین انجام رادیولوژی مداخله ای کبد 

فریبا زارعی

13

تعیین موقعیت آموزشی بخش های بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نظر سنجی دانشجویان پزشکی ورودی سال های 1389 و 1390

رضا جلی

14

بررسی gray scale و کالر داپلر سونوگرافی عصب مدین در سندرم تونل کارپال، قبل و بعد از درمان طب سوزنی

پریسا پیشداد

15بررسی دز پرتویی بیمار و پزشک حین انجام رادیولوژی مداخله ای مغزی 

فریبا زارعی

16

بررسی ضرورت درخواست گرافی های ساده در بخش اورژانس بیمارستان نمازی در سالهای 94-1393 

رضا جلی
17

بررسی کیفیت تصاویر رادیولوژی پرتابل قفسه سینه درسالهای 94-1394 در بیمارستان نمازی 

رضا جلی
18

شیوع نشت صفراوی بلافاصله بعد از استنت گذاری مجاری صفراوی از راه پوست  

علیرضا راسخی

19

بررسی اثر کاهش جریان خون ارگان بر وسعت ناحیه نکروز انعقادی ناشی از Radiofrequency ablation (RFA 

علیرضا راسخی 
20بررسی شیوع احتباس هوایی در مجروحین جنگ شیمیایی بر اساس یافته های سی تی اسکن با رزولوشن بالا قفسه سینه 93-01-48-

رضا جلی

21Pacs-based radiology residency logbook, a feasibility study

سپیده سفیدبخت

22

کالیبراسیون دستگاه سی تی جهت تعیین فرمول الگوریتم وارونگی در استفاده از سی تی اسکن با دو انرژی متفاوت 

رضوان روانفر حقیقی

23بررسی رابطه بین عدد سی‌تی، خصوصیات شیمیائی ماده اسکن شونده و انرژی موثر پرتوایکس در توموگرافی کامپیوتریرضوان روانفر حقیقی
24تخمین انرژی موثر و طیف تابشی پرتوایکس در تیوپهای دستگاه سی‌تی اسکنرضوان روانفر حقیقی
25

طراحی و ساخت فانتوم جهت بررسی رابطه بین دانسیته الکترونی و عدد سی‌تی

رضوان روانفر حقیقی
26بررسی یافته های سی تی اسکن مغز در سیصد بیمار مبتلا به ضربه غیر نافذ به سر

رضا جلی

 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و سومینن کنگره بازآموزی رادیولوژی
  13-16
1397 آذر 
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب