•      ثبت اختراع با عنوان: ثابت کننده مخصوص آرتریال شیت برای آزمون آنژیوگرافی کبد در میدان اشعه

    مخترعین: خانم دکتر بنفشه زینلی، خانم دکتر فریبا زارعی و دکتر مهدی سعیدی مقدم

     

 
  •    ثبت اختراع با عنوان: سیم پیچ هلموهتز متناوب مخصوص بهبود بیماری پریودنتیت

(مشترک با مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان)

مخترعین: دکتر مهدی سعیدی مقدم، دکتر سید محمد جواد مرتضوی و خانم دکتر غزال مرتضویثابت کننده مخصوص آتریال شیت برای آزمون آنژیوگرافی
 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و سومینن کنگره بازآموزی رادیولوژی
  13-16
1397 آذر 
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب