اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 
انتصاب خانم دکتر رضوان روانفر حقیقی بعنوان مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

انتخاب مقاله آقای دکتر امین ابوالحسنی فروغی با عنوان "
Comparison of Color Doppler Ultrasonography and Clinical Grading of Varicocele in Patients Referred to Shahid Faghihi Hospital in Shiraz" بعنوان اولین مقاله برتر در سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران

انتخاب مقاله خانم دکتر رضوان روانفر حقیقی با عنوان " Non-calcified coronary artery plaque characterization by Dual Energy Computed Tomography (DECT)" بعنوان دومین مقاله برتر در سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران

 

انتخاب مقاله خانم دکتر رضوان روانفر حقیقی با عنوان " Non-calcified coronary artery plaque characterization by Dual Energy Computed Tomography (DECT)" بعنوان دومین مقاله برتر در سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران
   
    1396-4-13
    ادامه ...

انتخاب مقاله آقای دکتر امین ابوالحسنی فروغی با عنوان "Comparison of Color Doppler Ultrasonography and Clinical Grading of Varicocele in Patients Referred to Shahid Faghihi Hospital in Shiraz" بعنوان اولین مقاله برتر در سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران
   
    1396-4-13
    ادامه ...

انتصاب خانم دکتر رضوان روانفر حقیقی بعنوان مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
   
    1396-4-13
    ادامه ...

مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن 96 برگزار  میگردد


آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت