- بنفشه زینلی رفسنجانی
دانشجوی دکتری مهندسی پرتو پزشکی
b.zeinali.r@gmail.com
زمینه و اولویت های پژوهشی: Radiation protection, imaging analysis, radiation detection and dosimetry, radiotherapy  
.......................................................
- مهدی سعیدی مقدم
دانشجوی دکتری مهندسی پرتو پزشکی
m_saeedimoghadam@yahoo.com
زمینه و اولویت های پژوهشی: Radiation protection, imaging analysis, radiation detection and dosimetry, radiotherapy  
.......................................................
- مهدی دودانگه
پست دکترای ریاضی
dodangeh@gmail.com
......................................................
- سمیه غلامی
پست دکترای ریاضی
s.gholami@gmail.com
......................................................
- زهرا اعتمادی
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
zahra.etemadi@ymail.com

 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی
  24-27
1396 بهمن
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب