امکانات


امکانات

گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته رادیولوژی شامل 3 دستگاه ام آر آی5/1 تسلا، واحد آنژیوگرافی پیشرفته، 6 دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس، 15 دستگاه رادیولوژی دیجیتال، 17 دستگاه سونوگرافی، 4 دستگاه ماموگرافی دیجیتال، فلوروسکوپی، work stations و سیسستم PACS که در بیمارستانهای آموزشی مورد استفاده می باشند.
 
 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و سومینن کنگره بازآموزی رادیولوژی
  13-16
1397 آذر 
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب