مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی با توجه به پیشرفت روزافزون و نفوذ علم رادیولوژی در امور مختلف، برآن است، تا در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی، با انجام و پشتیبانی تحقیقات کاربردی و بنیادی در زمینه تصویربرداری پزشکی با جلب همکاری گروه های مختلف تخصصی در داخل و خارج کشور و همچنین ارتباط منسجم با واحدهای مهندسی و علوم پایه، کمک شایانی در ارتقاء سطح سلامت جامعه، سطح دانش عمومی و همچنین موقعیت دانشگاه در سطوح ملی، منطقه ای، و بین المللی بنماید. در این راستا، مرکز تحقیقات پزشکی تصویربرداری پزشکی تلاش دارد تا با تدوین یک برنامه استراتژیک و تعیین جهت گیری آینده و اجرای آن با فراهم آوردن بستر مناسب، جهت نیل به آرمان های موردنظر گام موثری بردارد.


                       الف - ماموريت مركز (Mission)

                               گسترش و بکارگیری علم تصویربرداری پزشکی در جهت ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه

                        ب - چشم انداز مركز (Vision)

این مرکز تلاش می کند با بهره گیری از تجارب ارزشمند اعضای هیئت علمی و پژوهشگران توانا و همچنین ایجاد زیرساخت های مناسب بتواند رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی تصویربرداری رادیولوژی در ایران را کسب نماید.

           

 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی
  24-27
1396 بهمن
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب