اهداف

  •       توسع و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم
  •       انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بالینی در زمینه علوم رادیولوژی در راستای پاسخگویی به نیاز های جامعه
  •       تربیت نیروی انسانی محقق 
  •       ترغیب و تشویق نیروهای متخصص در خصوص امور پژوهشی در حیطه مربوطه
  •       جلب همکاری مراکز تحقیقاتی دیگر در داخل و خارج کشور جهت ارائه فعالیتهای پژوهشی Multidisciplinary
  •       فعالیت در زمینه پژوهشهای ترجمانی (Translational Researches)
  •       ارتباط منسجم با واحدهای علوم پایه و بخشهای بالینی جهت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی
  •       کوشش در جهت پژوهش و ترویج علوم مداخله ای مبتنی بر علوم روز دنیا
 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن 96 برگزار  میگردد


آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت