اولویت های پژوهشی

 • گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از معدود مراکز تخصصی کشور است که اقدامات رادیولوژی مداخله ای و minimally invasive procedures در آن بدلیل بهره مندی از اساتید مجرب صورت می پذیرد، بدیهی است پژوهش در این زمینه می تواند از اولویت ویژه ای برخوردار باشد.
 •  بخش پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعنوان بزرگترین مرکز پیوند اعضاء در کشور می تواند زمینه مناسبی را جهت تحقیقات تصویربرداری در پیوند اعضاء این خصوص فراهم نماید.
 • اهمیت بر امور پژوهشی در حیطه تصویربرداری آنکولوژی با تآکید بر سرطان پروستات، سرطان ریه و بدخیمی های دستگاه گوارش.
 • امور تحقیقاتی در زمینه Neuroimaging با اولویت بیماری  Multiple Sclerosis (M.S) و بیماریهای عروقی مغز و بیماری بهجت.
 • پژوهش در حیطه women imaging با تآکید بر سرطان سینه.
 • بکارگیری نیروهای مجرب پیرامون تحقیق در زمینه Musculoskeletal imaging.
 • تحقیق و پژوهش مربوط به Pediatric imaging.
 • تحقیقات پیرامون بیماران ترومایی و تصویربرداری مربوط به آنها.
 • Image Processing و تحقیقات مشترک با گروه مهندسی در زمینه پردازش تصویر.
 • تحقیقات IT در رادیولوژی از جمله PACS و تله رادیولوژی.
 • تحقیقات در زمینه ی Evidence Based Radiology
 • تصویربرداری زنان با تأکید بر تصویربرداری پستان و ام آر آی جنین
 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن 96 برگزار  میگردد


آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت