اولویت های پژوهشی


-  تصویربرداری آنکولوژی با تآکید بر سرطان پروستات، بیماری های ریوی و بدخیمی های دستگاه گوارش.
-  تصویربرداری مغز با اولویت بیماری  Multiple Sclerosis و بیماریهای عروقی مغز و بیماری بهجت.
-  تصویربرداری زنان با تآکید بر سرطان سینه.
- بکارگیری نیروهای مجرب پیرامون تحقیق در زمینه Musculoskeletal imaging.
- تحقیق و پژوهش مربوط به تصویربرداری اطفال.
- تحقیقات پیرامون بیماران ترومایی و تصویربرداری مربوط به آنها.
- پردازش تصویر و تحقیقات مشترک با گروه مهندسی در زمینه پردازش تصویر.
- تحقیقات IT در رادیولوژی از جمله PACS.
- ام آر آی جنین 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن 96 برگزار  میگردد


آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت