معرفی مرکز


مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی از سال 1388 با هدف تحقیق و ارتقای قابلیت های تصویربرداری های پزشکی شروع به فعالیت کرد.
مرکز تحقیقات با توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم رادیولوژی، فیزیک پزشکی، و همچنین علوم پایه، با انجام پژوهش های بنیادین در همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی و آموزشی از قبیل علوم مهندسی و تکنولوژی بر آن است در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه بشری، به علوم نوین در زمینه تصویربرداری پزشکی دست یابد.

 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی
  24-27
1396 بهمن
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب