فعالیت های مرکز
  • تحقیق در زمینه رادیولوژی بیماری های شایع منطقه ای
  • پژوهش در خصوص molecular imaging
  • تحقیقات در interventional radiology
  • تحقیق minimally invasive radiology
  • پژوهش مرتبط با حفاظت در برابر اشعه
  • فعالیتهای تحقیقاتی در imaging processing
  • I.T در رادیولوژی
  • تله رادیولوژی و PACS
 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن 96 برگزار  میگردد


آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت