فعالیت های مرکز
  • تحقیق در زمینه کاربرد رادیولوژی در بیماری های تالاسمی، M.S، و در زمینه پیوند اعضا
  • پژوهش در خصوص تصویربرداری مولکولی
  • تحقیقات در interventional radiology
  • پژوهش در زمینه حفاظت در برابر اشعه
  • فعالیتهای تحقیقاتی در پردازش تصویر و مطالعات کمی
  • I.T و PACS

 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی
  24-27
1396 بهمن
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب