آموزش


آموزش

با بهره مندی از تجهیزاتی که در بخش امکانات به آن اشاره شد  محیط مناسبی برای آموزش و پژوهش در زمینه های مختلف در اختیار می باشد. بدیهی است وجود اساتید مجرب نیز در کنار تجهیزات یاد شده کمک شایانی به امر آموزش دستیاران و فلوشیپ های این بخش می نماید
 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن 96 برگزار  میگردد


آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت